POMAGAJĄ NAM
Święta nakazane


♦  Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia)

♦  Objawienie Pańskie (6 stycznia)

♦  Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy

♦  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

♦  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)

♦  Wszystkich Świętych (1 listopada)

♦  Boże Narodzenie (25 grudnia)

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:
- utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
- utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (j.w., §2).

zobacz także: Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce, 4.03.2003


powrót