POMAGAJĄ NAM
Informacje


PATRON
Najświętsza Maryja Panna - Królowa Polski

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3 maja

DEKANAT
III   Kraków-Salwator

ROK ERYGOWANIA PARAFII
1950

KANCELARIA PARAFIALNA
środa 15:00 - 16:30
piątek 18:30 - 20:00
z wyjątkiem:
pierwszych piątków miesiąca,
świąt,
okresu kolędy

 

DUSZPASTERZE  
Proboszcz: ks. kanonik Roman Łędzki
Wikariusz - katecheta: ks. dr Marek Malec
 
W duszpasterstwie pomagają:  
ks. Kazimierz Wodniak
ks. Tadeusz Targosz
o. Tomasz Franc OP

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
W kościele katolickim grupa działaczy świeckich, mieszkańców parafii, mająca głos opiniodawczy i doradczy w sprawach gospodarczych, finansowych i duszpasterskich.

W skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej wchodzą od 07.10.2018 (stan aktualny):

członkowie z urzędu:
ks. kanonik Roman Łędzki - proboszcz
ks. Bartłomiej Wajda - wikariusz (do 25.08.2021)
ks. Marek Malec - wikariusz (od 26.08.2021)
s. Agata Wlizło FDC - zakrystianka
Tomasz Babula - organista

członkowie z wyboru:
Grzegorez Bajołek
Bogusław Czapla
Maciej Czupidło
Wojciech Gryboś
Wojciech Kowalski
Artur Kuczek
Krzysztof Kula
Jacek Olejniczak
Marzanna Radziszewska
Józef Studnicki

RADA BUDOWY KOŚCIOŁA
Powołana w styczniu 2010 roku przez ks. proboszcza w celu doradzania w technicznych aspektach związanych z przygotowaniem i budową nowej świątyni.
Rozwiązana po rozpoczęciu budowy (luty 2016).KONTA BANKOWE PARAFII
Bank Pekao S.A.

SWIFT: PKOPPLPW

wpłaty w polskich złotych (PLN):
65 1240 1444 1111 0010 1362 4182ODLICZENIA PODATKOWE darowizn pieniężnych na rzecz kultu religijnego

Prawie każda osoba, która przekaże darowiznę na cele kultu religijnego (n.p. na budowę kościoła) na rachunek bankowy parafii, może jej wartość odliczyć od dochodu i tym samym pomniejszyć swój podatek.
Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej oraz podatkiem liniowym) mogą odliczyć darowizny łącznie do 6 % dochodu, zaś osoby prawne - do 10% dochodu firmy.
Warunkiem odliczenia jest przekazanie darowizny na rachunek bankowy parafii ze wskazaniem celu (n.p. "Na cele kultu religijnego - budowa kościoła").
Dokumentację darowizny (potwierdzenie przelewu) należy przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.


powrót