POMAGAJĄ NAM
Cel konkursu:

Celem konkursu jest integracja środowiskowa parafii oraz promocja sztuki.

Przedmiot konkursu:

Wybór najlepszych zdjęć o tematyce wakacyjnej.

Kategorie prac konkursowych:

A. Rodzina na wakacjach
B. Świątynie świata
C. Krajobraz.

Kryteria oceny prac:

- zgodność z wybraną kategorią,
- oryginalne podejście do podjętej tematyki,
- wartość artystyczną fotografii,
- wartość techniczną fotografii.

Forma i odbiorcy konkursu:

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, bez ograniczenia wiekowego.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie parafii Wola Justowska.

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu - 4 września 2022
Termin przesyłania prac konkursowych - do 30 września 2022
Ogłoszenie wyników konkursu - 9 października 2022Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
Wraz z przesyłaną pracą/pracami wymagane jest przesłanie skanu podpisanego Zgłoszenia.

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: konkurs@parafia.justowska.info.Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia