POMAGAJĄ NAM
Msza święta - schemat


Uwaga! Kolorem czerwonym zaznaczono części Mszy świętej w czasie których wierni klęczą, kolorem niebieskim części, w czasie których siedzą.
W pozostałym czasie wierni zachowują pozycję stojącą.

 

OBRZĘDY WSTĘPNE
  - wejście (śpiew)
- znak krzyża
  - pozdrowienie "Pan z Wami" (lub równoważne)
  - akt pokutny
  - Kyrie - "Panie zmiłuj się nad nami ..."
  - Gloria - "Chwała na wysokości Bogu..."
  - modlitwa dnia - kolekta

 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

  - czytanie wyjątków z Pisma św.
  - śpiew między czytaniami - psalm responsoryjny
  - aklamacja przed Ewangelią - "Alleluja" lub inne w Wielkim Poście
  - Ewangelia
  - homilia / kazanie
  - Credo - wyznanie wiary
  - modlitwa powszechna (m. wiernych)

 

LITURGIA OFIARY

 - Przygotowanie darów ofiarnych:
  - - procesja z darami (śpiew)
  - - ofiarowanie darów
  - - obmycie rąk
  - - modlitwa nad darami
 - Modlitwa eucharystyczna:
  - - prefacja
  - - Sanctus - "Święty, Święty, ..."
- - podniesienie - przeistoczenie
  - - modlitwa wstawiennicza
  - - doksologia - "Przez Chrystusa, z Chrystusem, ..."
 - Obrzędy komunijne:
  - - Modlitwa Pańska - "Ojcze nasz ..."
  - - znak pokoju
- - Agnus Dei - "Baranku Boży ..."
  - - "małe podniesienie" - "Oto Baranek Boży ..."
  - - Komunia kapłana i wiernych (śpiew)
  - - dziękczynienie (śpiew)
  - - modlitwa po Komunii

 

OBRZĘDY KOŃCOWE

  - ogłoszenia parafialne
  - błogosławieństwo
  - rozesłanie

 

--------------------------------------------------------

Dźwięk dzwonków wskazuje, w którym momencie należy uklęknąć bądź wstać.


powrót