POMAGAJĄ NAM
Odpusty


ODPUST ZUPEŁNY

Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych.
Kto uzyska odpust zupełny dla siebie - uniknie kar czyśćcowych.
Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego:

I. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej. Po jednej Spowiedzi można przyjmować wielokrotnie Ciało Pańskie, np. codziennie przez cały miesiąc.
II. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego tzn. trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lek­kich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności - wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego.
III. Wypełnienie określonej czynności. Są one związane z różnymi okazjami. Niektóre z nich można wypełnić codziennie według włas­nego wyboru, a mianowicie:
  1. Czytanie przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego;
  2. Odmówienie jednej części Różańca świętego wspólnie z kimś w dowolnym miejscu lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub w kaplicy;
  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny w kościele lub w kaplicy, nawet, gdy Pan Jezus nie jest wystawiony w monstrancji;
  4. Odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, w kaplicy lub na kalwarii;
IV. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" lub jakakolwiek inna modlitwa.

Odpust zupełny jest jednym z największych darów miłosierdzia Bożego, który człowiek może uzyskać codziennie i ofiarować za zmarłych. Tego wielkiego dzieła miłosierdzia może dokonywać każdy katolik, tylko trzeba chcieć i Boga o to prosić.

ODPUST ZA ZMARŁYCH

♦  Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych  (1 i 2 listopada) mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Według obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten  odpust tylko jeden raz w ciągu dnia.
W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić "Ojcze nasz", "Wierzę...", oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak: spowiedź sakramentalna, komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego.

♦  Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.


powrót