POMAGAJĄ NAM
Duszpasterska Rada Parafialna


 Z WYBORU PARAFIAN:
Bogusław Czapla
Maciej Czupidło
Wojciech Gryboś
Piotr Olejniczak
Józef Studnicki
Grzegorz Wilk

 Z NOMINACJI KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Paweł Bułat
Artur Kuczek
Marzanna Radziszewska
Stanisław Rychlicki

 Z URZĘDU:
ks. Rafał Buzała
s. Agata Wlizło CMB
Tomasz Babula


W kościele katolickim grupa działaczy świeckich, mieszkańców parafii, mająca głos opiniodawczy i doradczy w sprawach gospodarczych, finansowych i duszpasterskich.

________________________________________________________________________________

  Wiadomości z działania Duszpasterskiej Rady Parafialnej

     Statut Duszpasterskich Rad Parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej


powrót