POMAGAJĄ NAM
Duszpasterska Rada Parafialna


Rada Parafialna - w kościele katolickim grupa działaczy świeckich, mieszkańców parafii, mająca głos opiniodawczy i doradczy w sprawach gospodarczych, finansowych i duszpasterskich.

 Z WYBORU PARAFIAN i NOMINACJI KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Grzegorz Bajołek
Bogusław Czapla
Wojciech Gryboś
Wojciech Kowalski
Artur Kuczek
Krzysztof Kula
Jacek Olejniczak
Marzanna Radziszewska
Józef Studnicki

 Z URZĘDU:
ks. Bartłomiej Wajda
s. Agata Wlizło CMB
Tomasz Babula


Rada wybrana w dniu 7 października 2018.

________________________________________________________________________________

  Wiadomości z działania Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2018-2021

  Wiadomości z działania Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2006-2018

     Statut Duszpasterskich Rad Parafialnych w Archidiecezji Krakowskiej


powrót