POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


List duszpasterzy do parafian -

publikacja: 20/12/2014

Boże Narodzenie 2014r.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najlepsze życzenia wiary, radości i pokoju płynących z przepełnionego miłością betlejemskiego żłóbka.
Niech Nowonarodzony Jezus Wam błogosławi i swoją łaską rozświetla każdy dzień Nowego 2015 Roku.

Miniony rok przebiegł pod hasłem pogłębiania wiary w Syna Bożego. Celem tego programu było nawiązanie osobistej więzi z Chrystusem poprzez Jego bliższe poznanie i przyjęcie łask, w które obfitują Sakramenty Święte.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy Rok Kościelny, którego motywem przewodnim są słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Tegoroczny program mocno akcentuje znaczenie Sakramentu Pokuty w życiu ludzi wierzących, w kontekście kształtowania w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.
Z wielką radością przyjęliśmy uchwałę Sejmu z której wynika, że rok 2015 będzie Rokiem św. Jana Pawła II. Posłowie podjęli tą uchwałę "w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu ale i całego współczesnego świata".

Poprzez Rekolekcje Wielkopostne nasza Parafia przygotuje się do otrzymania z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza relikwii św. Jana Pawła II, którego wstawiennictwa i pomocy potrzebujemy zarówno w naszych osobistych sprawach jak i sprawach związanych z otrzymaniem prawomocnego zezwolenia na budowę kościoła.
W kwietniu otrzymaliśmy zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków na budowę kościoła, jednak na skutek odwołania złożonego przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa sprawa została skierowana do Ministra Kultury. W dniu 15 lipca 2014 do naszej parafii przybył na wizję lokalną Wiceminister Kultury wraz z Komisją Ministerialną. Komisja pozytywnie oceniła projekt kościoła i nasze starania o zgodę na budowę kościoła. Czekając na ostateczną decyzję Ministerstwa w dalszym ciągu prosimy o modlitewne wsparcie w intencji pokonania wszelkich przeciwności, które przeszkadzają nam w rozpoczęciu budowy.

Nasza parafia - podobnie jak Kraków i cała Polska - przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Jest to wielkie zadanie i dobry czas na pogłębienie naszej wiary.
Wraz z listem otrzymujecie Państwo program tegorocznej wizyty duszpasterskiej oraz deklarację przyjęcia do swoich domów młodych pielgrzymów, którzy przybędą do Krakowa w 2016 roku na ŚDM. Jeśli Państwo wyrażacie wolę przyjęcia na nocleg pielgrzymów, prosimy o wypełnienie deklaracji i przekazanie jej księdzu w czasie wizyty duszpasterskiej lub dostarczenie do kościoła.

Wizyta duszpasterska jest okazją do bezpośredniego kontaktu z duszpasterzami parafii oraz podzielenia się z nimi swoimi troskami i problemami. Otwierając drzwi Waszego domu otrzymujecie przez ręce kapłana błogosławieństwo samego Boga.
Na wizytę duszpasterską prosimy przygotować na stole krzyż, świece, wodę święconą, Pismo Święte i kropidło, a dzieci i młodzież swoje zeszyty do katechezy. Jeśli brak jest wody święconej, należy to zgłosić ministrantom zapowiadającym przyjście księdza. Na czas wizyty duszpasterskiej niech będą wyłączone telewizor, radio i komputer. W przypadku wątpliwości dotyczących wizyty duszpasterskiej prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 12 4252354.


Szczęść Boże!

Z Bożym błogosławieństwem -
duszpasterze Parafii pw. NMP Królowej Polski na Woli Justowskiej w Krakowie.


powrót