POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


2013 - rok wiary -

publikacja: 01/12/2012

Papież Benedykt XVI (w liście apostolskim w formie motu proprio Porta fidei wydanym 11 października 2011) ogłosił w kościele katolickim Rok Wiary, rozpoczynający się 11 października 2012, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a kończący się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.
W dzień rozpoczęcia mija także 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego i obradować będzie Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji.

Rok wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.
Papież oczekuje, że Rok Wiary rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.

czytaj więcej: KLIK


powrót