POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Pięćdziesiątnica 2012 -

publikacja: 26/05/2012Zesłanie Ducha Świętego (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera]) –

wydarzenie, które miało miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa (Święto Pięćdziesiątnicy). Na zebranych w wieczerniku apostołów, Maryję i niewiasty zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem.

Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła. Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na Ziemi, a jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, którego obiecał.
Przy interpretacji Biblii, Zesłanie Ducha Świętego, gdy apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami, często zestawiane jest z pomieszaniem języków przy budowie wieży Babel. W chwili Zesłania ludzkość zdołała symbolicznie przełamać wszelkie bariery i na nowo zjednoczyć się w Duchu Świętym.
Podobną myśl wyraża św. Paweł, pisząc: "nie ma już Greka ani Żyda". Wkrótce wokół apostołów zgromadzą się wszystkie narody i wszystkie języki.


powrót