POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Życzenia... -

publikacja: 24/12/2011A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas

W tym świętym czasie, w którym pełni radości, wspominamy wydarzenia betlejemskiej nocy, pragniemy życzyć wszystkim, aby razem z narodzonym Panem, zamieszkały między nami miłość, pokój i łaska.

Niechaj wcielone Słowo znajdzie dzisiaj swe miejsce w naszych sercach, abyśmy potrafili narodzić się dla Niego, tak jak On narodził się dla nas.


Duszpasterze


powrót