Jak przyżyć tegoroczne Triduum Paschalne i Święta?


Wielki Czwartek

Jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy (np. pierwszokomunijny) to ustawiamy go na pierwszym miejscu
Wspólnie jemy kolację, tak jak jemy wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
Odczytujemy fragment Ewangelii św. Jana: rozdział 13 i 14, po czym krótka modlitwa
Po kolacji odczytujemy opis ustanowienia Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11, 17-34)
Przyjmujemy duchowo Komunię świętą
Trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu
Można odśpiewać pieśń: "Ogrodzie Oliwny"
Wieczorem ok. 21.00 można odczytać fragment Ewangelii (Mt 26, 16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.


Wielki Piątek

W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa
Na stole ustawiamy Krzyż
W ciągu dnia odprawiamy Drogę Krzyżową
Wieczorem ,przed kolacją, należy odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana
Mozna także odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Przyjmujemy duchowo Komunię świętą
Z wiarą i wdzięcznością całujemy krzyż Jezusa
Przed spoczynkiem można odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13, 1-13) i zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła


Wielka Sobota

Śpiewamy pieśni Wielkopostne
Przygotowujemy kosz świąteczny, jak co roku
Poświęcamy potrawy w koszyku, korzystając z tekstów zamieszczonych w zakładce "Modlitwy"
Przed kolacją wskazane jest odczytani Listu św. Jakuba i podziękowanie Bogu za łaskę wiary
Po kolacji można zaśpiewać lub wysłuchać jednej z pieśni wielkanocnych
Przyjmujemy duchowo Komunię świętą


Niedziela Zmartwychwstania

Odczytujemy opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana (rozdział 20)
Skłądamy sobie życzenia przy poświęconym jajku
Wspólnie jemy śniadanie, a po nim śpiewamy jakaś pieśń wielkanocną
Uczestniczymy we Mszy świętej przez TV, Radio lub Internet
Przyjmujemy duchowo Komunię świętą


Czym jest Komunia Święta duchowa?

Komunia święta duchowa to rodzaj modlitwy katolików, mającej na celu "pielęgnowanie w duszy stałego pragnienia Sakramentu Eucharystii".
Była stosowana przez wielu świętych i innych mistrzów życia duchowego. Tradycja jej stosowania pochodzi od Soboru Trydenckiego.

Jest przede wszystkim wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii, jest aktem miłości do Jezusa w Eucharystii i głębokim pragnieniem, by Jezus chciał wejść i przemieniać życie i historię konkretnego człowieka. Zarówno komunia duchowa, jak i komunia sakramentalna może przynieść takie same skutki, czyli pogłębia więź z Jezusem i pomaga walczyć z pokusami, uwrażliwia na innych ludzi.

Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia duchowego (Benedykt XVI, posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 55).

Kard. J. Ratzinger pisał w swojej książce:
Komunia duchowa wiąże się z cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać („Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 178).

Modlitwa przy Komunii świętej duchowej, polecana przez papieża Franciszka, znajduje się w zakładce "Modlitwy".