POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


List do parafian -

publikacja: 17/12/2006

Drodzy Parafianie

Jesteśmy wspólnotą stojącą przed wielkim zadaniem, jakim jest odbudowa kościoła. Wszystkim nam leży na sercu dobro tej sprawy. Jako proboszcz nie chcę robić niczego wbrew Waszej woli i poza Waszą wiedzę. Dlatego nim podejmę dalsze działania, zwracam się do Was z gorącą prośbą o wyrażenie swojego zdania za pomocą ankiety. Wasze pisemne opinie pomogą mi również w rozmowach z władzami kościelnymi i świeckimi.

Zanim, po namyśle, zechcecie Państwo opowiedzieć się za jednym z proponowanych rozwiązań, pragnę wyjaśnić, jakie zadania wyznaczy nam wybrana opcja.

1. I tak, przyjęcie pierwszej propozycji, czyli odbudowy kościoła na dawnym miejscu, większego, w formie zbliżonej do poprzedniej, będzie wymagać:

a) uporządkowania terenu "skansenu" poprzez zgrupowanie zabytkowych obiektów w jednym miejscu, aby w przyszłości znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli uwolnić parafię od ich utrzymania. Bo w sytuacji, gdy parafia jest właścicielem tych obiektów, odpowiedzialna jest za ich konserwację, wymagającą dużych środków finansowych. Poza tym funkcjonowanie parafii (n.p. kancelarii, salek do spotkań) w kilku odrębnych budynkach nieprzystosowanych do pełnienia tych funkcji, jest kłopotliwe oraz kosztowne. Ponieważ przeniesienie zabytkowych budynków wymagać będzie pewnych kosztów, proponuję, aby na tego rodzaju działania parafia spróbowała pozyskać dotacje z funduszy związanych z ochroną zabytków.

b) wszystko to sprawi, że oddzielimy turystyczną część "skansenu" i uzyskamy stosowne miejsce pod budowę kościoła i plebanii oraz parkingu.

2. Jeśli natomiast chcielibyśmy budować kościół o nowoczesnej formie architektonicznej, konieczna byłaby zamiana działek i lokalizacja w zupełnie innym miejscu. A to pociągnie za sobą więcej formalności i znacznie wydłuży czas budowy.

Dlatego bardzo proszę o odpowiedzi na pytania (przez postawienie krzyżyka przy wybranej odpowiedzi). Wasze głosy pozwolą mi ukierunkować dalsze działania.

Jestem za:

 budowa większego kościoła na dawnym miejscu, którego forma forma architektoniczne będzie nawiązywać do zabytkowego otoczenia.

  zamianą działek i budową kościoła w innym miejscu

  inne propozycje i uwagi...

Kraków, 15.12.2006r.            ks. proboszcz - Roman Łędzki

Tekst listu, który został doręczony parafianom.
Na stronie internetowej można wziąć udział w wirtualnym głosowaniu
poprzez odpowiedź na powyższe pytania w ankiecie - po prawej od w.w. tekstu.

 


powrót