POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


III Niedziela Wielkanocy - 14/04/2024


Dziś rozpoczynamy Tydzień Biblijny, który zachęca nas do czytania Pisma Świętego, aby Słowo Boże było naszym codziennym duchowym pokarmem i przemieniało nas.
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w tygodniu, po Mszy świętej o godz. 17.00.
Niech adoracja stanie się okazją dla każdego z nas do głębszego przeżycia czasu Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski podjął inicjatywę związaną z obroną życia nienarodzonych dzieci i powierzenia ich Miłosierdziu Bożemu. Pod tym aktem zawierzenia można się podpisać na kartkach przy gazetach. Podpisy te zostaną złożone u stóp Matki Bozej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym 13 maja.
Akt zawierzenia jest na stronie parafialnej (poniżej ogłoszeń) i w gablocie.
"Bóg zapłać" za ofiary złożone na wystrój kościoła.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

"Niedziela":
• "Komu wierzy współczesny człowiek?";
• "Szkoła w likwidacji?";
• "Wiara matki uratowała syna".

"Gość Niedzielny":
• artykuły o przyjęciu chrześcijaństwa przez Polskę;
• "Jak czytać Pismo Święte?"
• "Syryjski Jan od krzyża".


Kronika żałobna:

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Boga
+ Kazimiera Witkowska (76 lat).
ks. kan. Roman Łędzki - proboszcz

Akt zawierzenia życia nienarodzonych dzieci Bożemu Miłosierdziu

Wszechmogący i Miłosierny Boże!

My, wierni różnych stanów - małżonkowie i osoby samotne, kapłani i osoby konsekrowane, stajemy przed Tobą i powierzamy Ci życie wszystkich nienarodzonych dzieci w naszej Ojczyźnie. Czynimy to w szczególnym czasie peregrynacji w Polsce relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów, a jednocześnie w 50. rocznicę Odezwy kard. Karola Wojtyły do wiernych Archidiecezji Krakowskiej w obronie życia nienarodzonych.
Wobec nasilających się obecnie ataków na świętość i nienaruszalność życia ludzkiego w naszym kraju, inicjowanych i wspieranych przez prawodawstwo sprzeczne z poszanowaniem godności każdego człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci, dramatyczny apel kard. Karola Wojtyły sprzed półwiecza staje się dzisiaj szczególnie aktualny. Przyszły Święty Jan Paweł II Wielki wzywał w nim: "Ratujmy każde poczęte dziecko!" Równocześnie zwracał się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli: "Wszystkich najgoręcej wzywam do współpracy w dziele ratowania poczętych dzieci, do udzielania pomocy materialnej i do tworzenia zdrowej atmosfery. Każda matka od chwili poczęcia dziecka winna być otoczona życzliwością wszystkich, a zwłaszcza starszego pokolenia z najbliższego otoczenia". Pragniemy dziś odpowiedzieć na ten apel Papieża Rodzin i bronić życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Przyrzekamy czynić to w naszych środowiskach życia, pracy i posługi, poprzez podejmowane działania, postawę i modlitwy.
Prosimy Cię Boże, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II Wielkiego oraz Błogosławionej Rodziny Ulmów, otocz opieką wszystkie nienarodzone dzieci. Wlej w serca ich rodziców dar rozumu i męstwa, aby wobec najtrudniejszych nawet przeciwności losu życie swych dzieci postrzegali jako Twój najpiękniejszy dar, który należy chronić i otaczać opieką. Boże, pozwól wszystkim rodzicom poznać prawdę, iż nie oni są panami życia, ale Twoimi współpracownikami w dziele jego przekazywania.
Boże, Dawco wszelkiego życia, Tobie się całkowicie powierzamy. Amen.

Niedziela Miłosierdzia Bożego,
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków - Łagiewniki, 7 kwietnia 2024 r.


powrót