POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Wybory w parafii -

publikacja: 25/11/2023

WYBORY
członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Wobec upływu kadencji obecnej Rady Parafialnej, koniecznym stał się wybór nowej. Zgodnie z kanonem 536 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego w parafiach powoływana jest Duszpasterska Rada Parafialna. Stanowi ona reprezentację parafian i osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Rada jest organem doradczym, pomagającym proboszczowi w kierowaniu parafią i rozeznawaniu potrzeb parafii. W skład Rady w naszej parafii wchodzi 12 osób, w tym połowa wyłaniana jest w drodze wyborów, pozostałe z nominacji proboszcza i z urzędu.
Wybory do Rady Duszpasterskiej odbędą się w drugą niedzielę grudnia.
Do głosowania uprawnieni są wszyscy pełnoletni parafianie obecni na Mszach świętych w kościele parafialnym w dniu głosowania.
W tym tygodniu (26.11 - 03.12) oczekujemy na zgłoszenia kandydatur na członków Rady ? można zgłosić siebie lub inną osobę. Członkiem Rady może być osoba pełnoletnia, wierząca i praktykująca, mieszkająca na terenie parafii i chcąca aktywnie włączyć się w pracę na rzecz parafii.


powrót