POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Karty wstępu na spotkanie z papieżem -

publikacja: 10/05/2006

 1. Przygotowano 250.000 kart wstępu na spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym w dniu 27 maja oraz 1.000.000 kart wstępu na Mszę na Błoniach w dniu 28 maja.
   
 2. Karty wstępu są bezpłatne. Oprócz nich pielgrzymi mogą zamówić na spotkanie z młodzieżą Śpiewnik ( w cenie 2 złotych) oraz Modlitewnik na Mszę św. (w cenie 3 złotych). Karty wstępu można zamawiać bez tych publikacji. Trzeba jednak uwzględnić, że mają one ułatwić i pogłębić uczestnictwo w modlitwie i spotkaniu z Ojcem Świętym. Tym bardziej, że Msza św. na Błoniach będzie odprawiana w języku łacińskim.
   
 3. Karty wstępu będą rozprowadzane w ogłoszonym terminie. Najpierw odbiorą je poszczególne diecezje, a następnie przekażą je do swoich parafii.
   
 4. W Archidiecezji Krakowskiej karty wstępu będą odbierać Księża Dziekani, którzy przekażą je do parafii swoich dekanatów. W karty należy się zaopatrzyć w swoich parafiach. Bez pieczęci parafialnej są one nieważne.
   
 5. W Kurii Metropolitalnej nie ma i nie będzie punktu wydawania biletów dla indywidualnych pielgrzymów.
   
 6. Bilet na sobotnie spotkanie z młodzieżą uprawniają do pozostania w tym samym sektorze na Msze św. w niedzielę.
   
 7. Kart wstępu na Mszę św. nie powinno zabraknąć dla nikogo. We Mszy można także uczestniczyć bez karty wstępu w tzw. otwartych sektorach
   
 8. W sektorze „I” z miejscami siedzącymi każda osoba musi posiadać kartę wstępu (nawet małe dziecko)
   

 9. Dzieci do lat 10 wchodzące pod opieką dorosłych do sektorów II, III i IV nie potrzebują osobnych biletów
   

 10. Osoby wchodzące do sektora „0” oprócz kart wstępu mają mieć ze sobą dokument tożsamości
   

 11. Ze względów bezpieczeństwa do sektorów nie wolno wnosić płynów w opakowaniach szklanych i puszkach, parasoli z ostrymi zakończeniami, itp.

Komitet Organizacyjny Pielgrzymki prosi, aby pielgrzymi dokładnie zapoznali się z informacjami umieszczonymi na biletach. Będą tam podane godziny otwarcia sektorów jak również zaznaczone drogi dojścia do nich.
 

Godziny wejść do sektorów:
sobota (27.05) spotkanie z młodzieżą 12.00 – 16.30
niedziela (28.05) Msza św. na Błoniach 4.00 – 8.00


powrót