POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


XXXI Niedziela Zwykła - 31/10/2021


KALENDARZ LITURGICZNY

Dziś, w ostatnią niedzielę października, zapraszamy na różaniec, który będzie wokół kościoła o godz. 17.30.

W poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. będą jak w niedzielę.
Prosimy o pomoc i wstawiennictwo tych, którzy odeszli przed nami do Boga, a teraz wraz z Chrystusem królują w niebie.

We wtorek Dzień Zaduszny.
Msze św. będą o godz. 8.00, 17.00 i 18.00.
Do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zachęcamy do zyskania odpustów dla dusz, które są jeszcze w czyśćcu.
[informacje o odpustach za zmarłych na końcu ogłoszeń]

Środa - wspomnienie św. Marcina,

czwartek - św. Karola Boromeusza.
Zgodnie z prośbą ks. abp. Marka Jędraszewskiego, od czwartku do soboty o godz. 17.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja zakończona dziesiątkiem różańca w intencji Synodu.
Nie będzie czwartkowej adoracji o godz. 16.00.
Spotkanie Kręgu Biblijnego we środę, po Mszy św. o godz. 18.00.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi we czwartek i piątek, od godz. 16.00.
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek, od godz. 8.00.
W sobotę różaniec (godz. 16.30) i nabożeństwo wynagradzające z racji 1. soboty miesiąca (godz. 17.30).
Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych i zbiórka na wystrój kościoła.
W tym roku nasza parafia organizuje wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych "Taize, które odbędzie się w Turynie w dniach od 28 grudnia do 2 stycznia 2022 roku.
Wyjazd dotyczy osób od 18 do 35 roku życia (młodsze osoby z pełnoletnim opiekunem).
Koszt wyjazdu i pobytu to 400 zł i 65 euro. Pieniądze można wpłacać także w dniu wyjazdu.
Zapisy w zakrystii lub u księdza Marka - do 15 listopada.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a w niej w tym tygodniu m.in.:

"Niedziela":
• "Pytaj co się stanie po śmierci";
• "Komu odpusty";
• o tym, jak uchronić młodzież przed nałogiem palenia.

"Gość Niedzielnhy":
• o mało znanych świętych z litanii do Wszystkich Świętych;
• rozmowa z ks. Markiem Donaj, kapelanem ludzi cierpiących;
• "Traktują ją jak matkę" - artykuł o 100-letniej Wandzie Półtawskiej.
Kronika żałobna:

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Boga:
+ Sławomir Prus-Niewiadomski (74 lata),
+ Antoni Borcuch (88 lat),
+ Roman Górecki (85 lat),
+ Jerzy Kowalczuk (50 lat) i
+ Barbara Miernik (85 lat).
ks. kan. Roman Łędzki - proboszcz

Odpusty za zmarłych

Miesiąc listopad, a zwłaszcza pierwsze jego dni, stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.
Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję.
Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
3. Spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
- przyjęcie Komunii Świętej,
- odmówienie "Ojcze nasz...", "Wierzę..." i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE:
Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy - mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność.
Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.


powrót