POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


XXXI Niedziela Zwykła - Uroczystość Wszystkich Świętych - 01/11/2020


KALENDARZ LITURGICZNY

W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się bliskością Boga w chwale niebieskiej, wskazują nam drogę do świętości i orędują za nami.

Poniedziałek - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze św. 2.XI o godz. 8.00, 17.00 i 18.00.

Od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 17.00 modlitwa za zmarłych /wypominki listopadowe/.
Za zmarłych możemy zyskać i ofiarować odpust. Jak zyskać taki odpust możemy przeczytać wychodząc z kościoła i na stronie internetowej parafii.
Niczym są kwiaty i lampiony w porównaniu z tym darem, jakim jest modlitwa, Msza św. i Komunia św. ofiarowana w intencji zmarłych.
Celem Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci o tych, którzy od nas odeszli. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe jak i roczne. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może uczynić to dziś lub w najbliższym czasie również w kancelarii.

We środę wspomnienie św. Karola Boromeusza.
Od 1 do 8 listopada zapraszamy do wspólnej modlitwy zainicjowanej przez organizatorów akcji "Różaniec do granic".
Obecna akcja jest pod nazwą "Różaniec do granic nieba".
W naszym kościele będziemy modlili się na różańcu codziennie po Mszy św. o godz. 17.00 - za naszą Ojczyznę, za dzieci poczęte i nienarodzone, będziemy też wynagradzali za bluźnierstwa i profanacje, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i 1. sobota miesiąca.
Spowiedź św. we czwartek i piątek, od godz. 16.00.
W piątek od godz. 8.00 odwiedziny chorych.
W sobotę o godz. 16.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny a po Mszy św. o godz. 17.00 "Różaniec do granic nieba".
Zbiórka na budowę będzie w przyszłą niedziele.
Wszelkie aktualności parafialne można znaleźć na stronie internetowej parafii.
Dla spraw związanych z funkcjonowaniem parafii w okresie pandemii jest specjalna zakładka "COVID-19 - informacje parafialne".
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:

"Niedziela":
• o tym, jak powinniśmy się zachować wobec agresji po wyroku TK za życiem<,br /> • Po co dyspensa?,
• "Co wiemy o czyśćcu?".

"Gość Niedzielny":
• "Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - dwa różne święta",
• rozmowa na temat życia, śmierci i czyśćca,
• o kłamstwie mediów na temat Prawdy głoszonej przez ojca świętego Franciszka.


Kronika żałobna:
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Boga
+ Stanisław Nawara (76 lat).
ks. kan. Roman Łędzki - proboszcz

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
3. Spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
- przyjęcie Komunii Świętej,
- odmówienie Ojcze nasz..., Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.powrót