POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


XXX Niedziela Zwykła - 25/10/2020


KALENDARZ LITURGICZNY

W środę obchodzimy święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się bliskością Boga w chwale niebieskiej, wskazują nam drogę do świętości i orędują za nami.
Msze św. tak jak w niedzielę.

W kolejny poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny).
Msze św. będą o godz. 8.00, 17.00 i 18.00.
Za zmarłych możemy zyskać i ofiarować odpust po spełnieniu warunków (informacje na końcu ogłoszeń oraz w gablocie).
Msza św. i Komunia św. ofiarowana w intencji zmarłych jest największym darem dla tych, co od nas odeszli. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami".
Nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
Spowiedź przed Świętem Zmarłych - w piątek i w sobotę, od godz. 16.00.
Zbiórka na budowę będzie w drugą niedzielę listopada (8.11.2020).
Spotkania w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii przez najbliższy czas będą się odbywać JEDYNIE w formie zdalnej.
Odpowiednie linki na konkretne spotkania można znaleźć na parafialnej stronie internetowej (kliknij tu).
Przypominamy o obowiązku:
- zakrywania ust i nosa podczas wszystkich nabożeństw i celebracji w kościele oraz załatwiania wszelkich spraw w kancelarii parafialnej oraz zakrystii !
Osoby, które ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa i posiadają przy sobie stosowne zaświadczenie lekarskie prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i odpowiedniego dystansu od innych uczestników liturgii;
- o korzystaniu z płynu do dezynfekcji rąk (przy wejściu głównym do kościoła).
Powyższe zasady są wyrazem miłości, troski i szacunku wobec bliźnich i siebie.
Komunia Święta jest udzielana w następujący sposób:
- W pierwszej kolejności w nawie środkowej - "na rękę" - podchodzimy w jednym rzędzie zachowując dystans 1,5 metra odległości od siebie,
- W drugiej kolejności na stopniu prezbiterium - "do ust" - zachowując 1,5 metrowy dystans.
Bardzo prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do nowych zasad.
Z Listem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID-19 można zapoznać się kilkając na ten tekst.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej:

"Niedziela":
• "Między heroizmem a miłością" w czasie pandemii
• "Opieka duchowa w czasach zarazy"
• "Nie taki kościół groźny"
• "Kosztowna ochrona zwierząt"

"Gość Niedzielny":
•"Bilet do nieba"
• "Serce na korcie" - Iga Świątek
• "Byłem głodny" - o skrajnym głodzie XXI wieku
• "Aktor, który znał się na duszy" - Wojciech Pszoniak


Kronika żałobna:
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Boga
+ Grażyna Okręglicka (64 lata).
ks. kan. Roman Łędzki - proboszcz

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
3. Spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
- przyjęcie Komunii Świętej,
- odmówienie Ojcze nasz..., Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.


powrót