POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Ważne informacje dot. zagrożenia epidemicznego -

publikacja: 12/03/2020

1. Wobec zagrożenia epidemicznego, ks. abp Marek Jędraszewski wprowadził od 12 marca do 29 marca 2020 na terenie naszej diecezji zasady ostrożności i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw koronawirusa, określone Zarządzeniem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Udzielona została m.in. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla:
- osób w podeszłym wieku,
- osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
- dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
- osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
Jednocześnie biskupi zachęcają, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcają też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Zabronione są zgromadzenia powyżej 50 osób, w tym także na mszach świętych i innych nabożeństwach. W tej nadzwyczajnej sytuacji - w razie naglącej potrzeby - w naszej parafii udostępniony zostanie na czas niedzielnych mszy świętych kościół górny, co pozwoli uczestniczyć w każdej mszy kolejnym 50 osobom. Msze święte odprawiane będą w krypcie dolnej zaś kościół górny będzie nagłośniony i tam też będzie rozdawana Komunia święta, bez potrzeby jego opuszczania.
Prosimy o podporządkowanie się osobom pilnującym porządku przy wejściach do kościołów.

3. Msze święte w naszym kościele odprawiane są według dotychczasowego porządku.
W niedzielę będzie dodatkowa msza święta o godz. 16.00.
Prosimy o zachowanie w czasie wizyty w kościele podwyższonych zasad bezpieczeństwa przed zarażeniem siebie lub innych.
W szczególności prosimy o:
- częste i dokładne mycie dłoni - także przed wyjściem z domu do kościoła,
- zachowanie - w miarę możliwości - dystansu od otaczających osób,
- niepodawanie ręki w czasie przekazywania znaku pokoju a jedynie skłonienie głowy,
- przyjmowanie Komunii świętej na rękę, nie zaś bezpośrednio do ust (film instruktażowy, jak przyjmować w ten sposób Komunię świętą zamieszczony jest tutaj [kliknij]),
- unikanie dotykania rękami twarzy.
W kościele usunięte zostały naczynia z wodą święconą - wchodząc i wychodząc z kościoła można uczynić sam znak krzyża.

Kazanie z mszy św w niedzielę 15.03.2020 można odsłuchać na naszej stronie internetowej, w dziale "Multimedia".


Pełna treść dekretu abp Marka Jędraszewskiego znajduje się w aktualnościach (z 14.03.2020).


powrót