POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Podpalacz skazany -

publikacja: 24/03/2017

33-letni Dominik M. został prawomocnie skazany za podpalenie w kwietniu 2002 roku naszego kościoła.
W pierwszej instancji Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy skazał go na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Dzisiaj Sąd Okręgowy zmienił ten wyrok, podwyższając karę do dwóch lat.
Sąd zobowiązał także skazanego do częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę 100.000 zł na rzecz parafii.
Według wyliczeń biegłego, wartość spalonego w 2002 kościoła (wraz z wyposażeniem) opiewała na 2.854.150 zł.

Od prawomocnego wyroku, skazanemu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, stanowiąca nadzwyczajny środek zaskarżenia.


powrót