POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Stary rok / nowy rok -

publikacja: 31/12/2016


Kończy się rok kalendarzowy. To pora podsumowań.
Dla nas, jako parafian, najważniejszym było w tym roku rozpoczęcie budowy kościoła. Czekaliśmy na to 14 lat.
W pierwszych dniach lutego 2016 budowa rozpoczęła się.

Do dzisiaj zostały wykonane nowe fundamenty kościoła, korytarze i pomieszczenia wokół istniejącej dolnej krypty kościoła. Ukończona została dolna, żelbetowa część nowego kościoła oraz konstrukcja drewniana górnej części ścian prezbiterium i nawy. Nad częścią nawową zamocowane zostały także krokwie dachu. Zostały także wymienione instalacje i przyłącza mediów oraz wykonany drenaż wokół kościoła.
Przygotowywane są także systemy, w tym przeciwpożarowy oraz ogrzewania i wentylacji, obejmujące nowy kościół oraz kryptę.
Jeśli pogoda pozwoli, w najbliższym czasie zostanie postawiona konstrukcja wieży kościoła a następnie całość zostanie pokryta dachem.
Ufamy, że w nadchodzącym roku zakończymy budowę i będziemy mogli zacząć wykańczanie i wyposażanie nowej świątyni.

Wszystkim wspierającym modlitewnie i materialnie budowę - serdecznie dziękujemy, życząc wszelkiej pomyślności w nowym roku.


powrót