POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Nowy kapłan w naszej wspólnocie -

publikacja: 18/01/2004

Współpracę z naszą parafią podjął ks. Piotr Zioło. Będzie pomagał w duszpasterstwie, zwłaszcza przewodnicząc liturgii mszy św. w niedziele i święta oraz udzielając sakramentu pokuty.

Do grudnia 2003 pomoc taką świadczył zmarły pod koniec roku ś.p. ks. infułat Tadeusz Matras.

Ksiądz Piotr Zioło, urodził się w 1969r. w Tarnowie. Po ukończeniu nauki w szkole średniej podjął studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz formację kapłańską w Krakowskim Seminarium Duchownym, uwieńczoną święceniami kapłańskimi 10 czerwca 1995 roku. Jako wikariusz pracował najpierw w Chrzanowie (trzy lata) a następnie po dwa lata w Krakowie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na os. Kurdwanów i parafii św. Jana Kantego na os. Widok. Pracując na parafiach ks. Piotr prowadził m.in. katechezę w liceum i gimnazjach oraz szkołach podstawowych. Obecnie (od 2002r.) pracuje w bibliotece akademickiej PAT w Krakowie.


powrót