POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


List do parafian - kolęda 2013 -

publikacja: 22/12/2013

Drodzy Parafianie, Mieszkańcy Woli Justowskiej, Szanowni Państwo!

W minionym roku pogłębialiśmy wiarę w Boga, pytając samych siebie, czy Bóg jest najważniejszy w naszym życiu? Będąc świadomi własnej niedoskonałości, prosiliśmy jak apostołowie "Panie przymnóż nam wiary!". W pierwszą niedzielę adwentu Kościół w Polsce rozpoczął nowy program duszpasterski "Wierzę w Syna Bożego", którego hasłem są słowa : "Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa". Cele wyznaczone w tym programie to: pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem poprzez poznanie, przylgnięcie do Jezusa i naśladowanie Go, podjęcie łaski sakramentów św. zwłaszcza chrztu św., kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą, zaangażowanie w życie Kościoła i dawanie świadectwa. Program stanowi przygotowanie do świętowania 1050 rocznicy Chrztu Polski. Realizacja nowego programu duszpasterskiego dokonuje się w okresie duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu świadomego podjęcia wyzwań Kościoła i przylgnięcia do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia, to również czas wielkiej tęsknoty za prawdziwą Miłością. To czas odkrywania kochającego Boga, który przychodzi na świat, by być Bogiem z nami. Dla nas narodził się Zbawiciel świata. Potężny Bóg przychodzi w pokorze i w cichości.
Życzymy Wam głębokiej wiary, by w maleńkim dziecku, leżącym w żłobie, odkryć Jego Bóstwo i Jego pokorne Człowieczeństwo. Życzymy, by czas Świąt Bożego Narodzenia był dla Was czasem wiary, pogłębienia miłości do Boga i do siebie wzajemnie.
Niech Nowonarodzony Pan podniesie swoją dłoń i Wam błogosławi, by atmosfera radości i pokoju Świąt Narodzenia Pańskiego towarzyszyła każdemu przez cały Nowy Rok 2014.

Szanowni Państwo!
Obok pracy duszpasterskiej w dalszym ciągu zabiegamy o możliwość rozpoczęcia prac przy budowie nowego kościoła.
W grudniu 2012r. parafia złożyła dokumenty do Architektury o wydanie pozwolenia na budowę kościoła. Na skutek odwołań jakie w tej sprawie złożono do Miejskiego Konserwatora w Krakowie, dokumenty zostały przekazane do Ministerstwa Kultury w Warszawie. W ostatnim czasie otrzymaliśmy z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków informację, że na posiedzeniu w dniu 13.11.2013r. Główna Komisja Konserwatorska przy Generalnym Konserwatorze Zabytków w Warszawie omawiała kwestie związane z budową kościoła w miejscu kościoła spalonego na Woli Justowskiej. Biuro przekazało informację, że dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków po otrzymaniu stanowiska Głównej Komisji Konserwatorskiej.
W dalszym ciągu prosimy o modlitwę i wsparcie, by wszelkie przeciwności zostały pokonane, byśmy już wkrótce mogli cieszyć się decyzją o pozwoleniu na rozpoczęcie prac przy budowie kościoła.
Wraz z listem otrzymujecie Państwo program tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, w trakcie której, kapłani będą nieść Radosną Nowinę. Będzie to też okazja do pochylenia się nad Waszymi troskami i radościami. Otwierając drzwi Waszego domu otrzymujecie błogosławieństwo samego Boga przez ręce kapłana. Na wizytę duszpasterską należy przygotować na stole: krzyż, świece, wodę święconą, Pismo Święte i kropidło, a dzieci i młodzież swoje zeszyty do katechezy. Jeśli brak jest wody święconej, należy to zgłosić ministrantom, zapowiadającym przyjście księdza. Na czas wizyty duszpasterskiej niech będą wyłączone: telewizor, radio i komputer. W przypadku wątpliwości dotyczących wizyty duszpasterskiej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 4252354.
Szczęść Boże!

Boże Narodzenie 2013
Duszpasterze Parafii NMP Królowej Polski:

ks. Roman Łędzki - proboszcz, ks. Rafał Buzała - wikariusz


powrót