POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


List otwarty Duszpasterskiej Rady Parafialnej -

publikacja: 31/10/2013

    Po ponad 11 latach od drugiego pożaru kościoła, w toku wielostronnych rozmów, konsultacji i uzgodnień, nasza parafia aktualnie dysponuje projektem kościoła, plebanii i zagospodarowania terenu, który został zaakceptowany przez Kurię Metropolitalną, Wojewódzką Komisję Ochrony Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projekt jest też zgodny z miejscowym planem zagospodarowania. Ostatnimi dokumentami, na który oczekuje parafia jest pozwoleni są uzgodnienia konserwatorskie (obecnie nieprawomocne) oraz decyzja o pozwoleniu na budowę.
    W postępowaniach dotyczących tych dokumentów swój udział zgłosili: Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa oraz państwo Pendereccy.
    Wobec przedłużających się postępowań - Duszpasterska Rada Parafialna skierowała do tych osób list otwarty - z prośbą o niepodejmowanie działań powodujących przedłużenie procedowania wniosków parafii.

    Z treścią listów można zapoznać się klikając:   list 1,   list 2.


powrót