POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Świętowanie ze ... Świętymi -

publikacja: 29/10/2011

01.11 (wtorek) - Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się bliskością Boga w chwale niebieskiej, wskazują nam drogę do świętości i orędują za nami.
Msze św. w naszej parafii tak jak w niedzielę.

02.11 (środa) - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze św. w naszej parafii o godz. 8.00, 17.00 i 18.00.
O godz. 17.00 modlitwa za zmarłych.

Za zmarłych możemy zyskać i ofiarować odpust. Jak zyskać taki odpust możemy przeczytać TU (kliknij tu) oraz po kliknięciu "Czytaj więcej...".

Niczym są kwiaty i lampiony w porównaniu z tym darem, jakim jest modlitwa i Komunia św. ofiarowana w intencji zmarłych.

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH


Listopad, a zwłaszcza pierwsze jego dni, stanowi okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.


Kiedy można uzyskać odpust za zmarłych?

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Jakie są warunki uzyskania odpustu?

1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
- przyjęcie Komunii Świętej
- odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.


WAŻNE:  Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny


powrót