POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


Wizytacja kanoniczna -

publikacja: 07/02/2011

bp J.Szkodoń W ostatnim tygodniu lutego odbędzie się wizytacja kanoniczna naszej parafii.
Wizytatorem będzie ks. bp. Jan Szkodoń. Poprzednio wizytował parafie w czerwcu 2005 roku ks. bp. Jan Zając.

Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.

Wstępna wizytacja kanoniczna dokonywana jest przez dwóch przedstawicieli Biskupa Diecezjalnego i ma miejsce na kilka dni przed wizytacją paserską.

Wizytacja pasterska stanowi spotkanie Biskupa z wiernymi, wizytację zgromadzeń zakonnych mających swoją siedzibę na terenie parafii, szkół, szpitali...
Sprawdzone przez wizytatorów księgi parafialne podpisuje i pieczętuje biskup wizytujący.
Zakończenie wizytacji pasterskiej dokonuje się na ostatniej Mszy św. wyznaczonej w porządku wizytacyjnym.

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46”).

Program wizytacji kanonicznej AD 2011 (dodano dnia: 19.02.2011)


powrót