POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


List ks kardynała Stanisława Dziwisza do parafian -

publikacja: 09/03/2010

Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz skierował do naszej parafii i wszystkich parafian swój list. Treść listu oraz jego oryginał zamieszczamy poniżej.

Kraków, dnia 17 lutego 2010

Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie Woli Justowskiej

Z zatroskaniem, ale zarazem z prawdziwą radością zwracam sie do Was bracia i siostry w szczególnym okresie dla Waszej wspólnoty, w przeddzień 60 rocznicy powstania Parafii, a zarazem w czasie finalizowania przygotowań do rozpoczęcia budowy Waszej świątyni.

Gdy w 1951 roku dzięki ofiarności i pracowitości mieszkańców Woli Justowskiej, przeniesiono z Komorowie drewniany kościół, nikt nie przypuszczał, że będzie on służył wiernym niewiele ponad ćwierć wieku. W nocy z 13/14 lipca 1978 roku, ta zabytkowa, piękna świątynia została doszczętnie zniszczona przez pożar. Znów stanęliście przed koniecznością budowy domu Bożego.

Do parafii przybył Ks. Kardynał Karol Wojtyła, który z proboszczem ks. Prałatem Edwardem Broszkiewiczem oraz parafianami rozmawiał o budowie nowej, większej świątyni. Już wtedy powstała myśl budowy murowanego kościoła, jednak ostatecznie podjęto decyzję o rekonstrukcji spalonej świątyni.

Z wielka ofiarnością i przy ogromnej pracy całej wspó1noty parafialnej został odbudowany kościół /rekonstrukcja spalonej świątyni z dolną kaplicą/. W 1984 roku kościół poświęcił Jego Eminencja ks. kardynał Franciszek Macharski.

W roku 2002 parafia obchodziła jubileusz 50-lecia powołania. Kościół w tym czasie był już całkowicie odbudowany i wyposażony. Niestety, z 5 na 6 kwietnia 2002, około godz. 2 po północy mieszkańców Woli Justowskiej obudziły syreny straży pożarnej, a niebo rozświetliła łuna palącego się kościoła. Pomimo akcji ratunkowej świątynia znów doszczętnie spłonęła. Pierwszy i drugi pożar to umyślne podpalenie. Sprawcy dwukrotnie zniszczyli kościół materialny z wyposażeniem, spłonęły miedzy innymi zabytkowe organy i tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Nie zdołali jednak zniszczyć ducha wspólnoty parafialnej oraz woli i determinacji wiernych do budowy świątyni. Dziękuję Bożej Opatrzności, że przeżyte pożary nie pociągnęły żadnych ofiar w ludziach.

Wasza parafia, która obecnie liczy około 5 tys. wiernych i ciągle się rozrasta, w ciągu niespełna 60 lat, po raz trzeci staje przed koniecznością budowy kościoła.

Rozumiejąc ból i obawy tych, którzy już dwukrotnie przeżyli pożar świątyni oraz patrząc na potrzeby Waszej szybko rozrastającej się parafii, popieram budowę kościoła większego, murowanego, trwałego i bezpiecznego, odpornego na ogień. Mam świadomość ogromnej ofiarności i poświęcenia całej wspólnoty parafialnej, dlatego całym sercem jestem z Wami i wspieram Wasze starania.

Wiem, że dzięki tym usilnym staraniom w miejsce spalonej w 1978 zabytkowej świątyni, został przygotowany projekt kościoła, który uzyskał wstępną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej a także został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Kurialną.

Najwyższy już czas, aby parafia na Woli Justowskiej mogła przystąpić do budowy kościoła na miarę potrzeb swojej Wspó1noty, gdzie w sposób godny będziecie mogli modlić się i przeżywać uroczystości parafialne i rodzinne.


Na trud budowy murowanej świątyni z serca wszystkim błogosławię.

Stanisław kard. Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski


------------------------------------------------------

/kliknij, aby pobrać skan oryginału listu/


powrót