POMAGAJĄ NAM
Aktualności i ogłoszenia


-

publikacja: 25/12/2007

Szanowni Państwo

Mija kolejny rok mojej pracy jako proboszcz parafii na Woli Justowskiej. Korzystając z okazji, chciałbym poinformować Państwa o tym, co wydarzyło się w tym roku w życiu naszej parafii.

Pierwszorzędną kwestią jest ciągle budowa kościoła. W tym roku wraz z Radą Parafialną podejmowaliśmy kolejne działania w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęliśmy od przyjęcia koncepcji zagospodarowania terenów parafialnych - w tym istniejących budynków zabytkowych – tak, aby nie kolidowały one z planowaną budową kościoła. Równocześnie chcemy zadbać o to, by zachowując charakter posiadanych zabytków, nie były one obciążeniem dla parafii. W toku tych prac został złożony m.in. wniosek o wykreślenie z rejestru zabytków spalonego kościoła. Postępowanie administracyjne w tej kwestii trwa nadal.

Oczekując na decyzje władz,  gromadzimy fundusze na budowę kościoła - tak poprzez zbiórkę w kościele w pierwsze niedziele miesiąca jak i prosząc o pomoc inne parafie, osoby  i instytucje. Każda wpłata ma dla nas duże znaczenie. Tym, którzy już wsparli fundusz budowy – serdecznie dziękuję.

W mijającym roku z naszej parafii odszedł ksiądz wikariusz Robert. Jego miejsce zajął ks. Rafał Buzała. W parafii zajmuje się on głównie duszpasterstwem Służby Liturgicznej, organizuje grupę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i katechizuje w Szkole Podstawowej nr 72.

Parafia rozwija działalność duszpasterską. Podstawą jej jest nauczanie prowadzone w kościele, tak w czasie mszy świętych jak i nabożeństw okolicznościowych czy stałych. Ponadto w parafii działają grupy Żywego Różańca, powstaje krąg Domowego Kościoła, prowadzone jest duszpasterstwo młodzieży, Służby Liturgicznej i chorych. Wprowadzone zostały regularne adoracje Najświętszego Sakramentu. Parafia prowadzi także działalność charytatywną, organizując m.in. dożywianie dzieci w szkole, bieżącą pomoc najuboższym i chorym, inicjując akcje pomocowe, szczególnie w okresie świąt.

W tym roku dobiegła końca kadencja Rady Parafialnej. Zostały przeprowadzone wybory i powołana nowa Rada. W jej skład weszło wiele nowych, młodych osób.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców terenu naszej parafii do uczestnictwa w jej życiu. Wierzę, że tylko wspólnym wysiłkiem będziemy mogli zbudować nowy kościół i rozwijać wielokierunkową działalność parafialną.

Więcej informacji o parafii znajdziecie Państwo na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej: www.parafia.justowska.info .

 

ks. kanonik Roman Łędzki - proboszcz


powrót